ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗЛОЖЕН НА УВИД БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2. ЈУНА

Општинска управа Ковин издала је Обавештење о излагању на увид дела Јединственог бирачког списка (ЈБС) за подручје општине Ковин, на основу којег ће се 02. јуна 2024. одржати избори за одборнике у СО Ковин.

Део ЈБС за општину Ковин изложен је на увид у канцеларија бр. 13, у приземљу зграде Општине, ЈНА 5, Ковин. Грађани увид могу извршити сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова. На основу увида, захтеви за промене могу се предати Општинској управи најкасније до дана закључења бирачког списка, 17. маја 2024. до 24.00 часа.

Сви остали детаљи у вези са увидом и роковима садржани су у тексту обавештења.

Комплетна обавештења о излагању на увид ЈБС на српском, мађарском и румунском језику, објављена су и доступна у оквиру банера „Локални избори 2024“ –  https://www.kovin.rs/izbori-kovin/ где ће бити објављивана сва акта у вези са предстојећим изборима за одборнике Скупштине општине Ковин.

У оквиру истог банера објављена је и доступна нова Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Ковин (сада их је 26), коју је Изборна комисија Ковин донела на седници од 09. априла 2024. године, који можете видети на овом линку