ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗЛОЖЕН НА УВИД БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2. ЈУНА

Општинска управа Ковин издала је Обавештење о излагању на увид дела Јединственог бирачког списка (ЈБС) за подручје општине Ковин, на основу којег ће се 02. јуна 2024. одржати избори за одборнике у СО Ковин. Део ЈБС за општину Ковин изложен је на увид у канцеларија бр....

Continue reading