ИЗ ОПШТИНЕ

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 2024-2026.

Скупштина општине Ковин заседала је у понедељак, 29. априла, у присуству 41 одборника.

Једногласно, донета је Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ) општине Ковин за период од 2024. до 2026. године. Нови документ преузмите на сајту Општине, на линку https://www.kovin.rs/lokalni-akcioni-plan-zaposljavanja/

Донета је Одлука о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално- стамбену делатност са Законом о јавним предузећима, као и Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин о усвајању Извештаја о процени вредности имовине и капитала. Без дискусије је усвојена и Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Ковински комуналац“ Ковин за 2024. годину.

Одборници су на 42. седници овог сазива прихватили једногласно и извештаје о раду и о финансијском пословању ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин гас“ Ковин за 2023. годину, као и анализе финансијског пословања оба јавна предузећа за прошлу годину.

Дата је решењем претходна сагласност на расписивање Јавног конкурса за избор и именовање директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин.    

На почетку заседања, усвојен је без примедби Записник са 41. седнице, одржане 28. марта 2024. године.