ИЗ ОПШТИНЕ

ОПШТИНИ ДЕСЕТ МИЛИОНА ЗА НОВЕ ПОНТОНЕ НА ДУНАВЦУ

Министарство туризма и омладине Републике Србије доделило је Општини Ковин 10.000.000 динара за реализацију пројекта „Проширење постојећег понтона на Дунавцу за пловне објекте“, а по Конкурсу за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2024. години. Из буџета општине опредељено је милион динара за учешће на конкурсу, а додељена средства су у нивоу процењене вредности пројекта, с тим што локална самоуправа обезбеђује надзор, у износу од сто хиљада динара.

Уговор о додели суфинансирајућих средстава 8. априла је у Београду потписала, по овлашћењу председнице општине, Слађана Ћириковачки, руководилац Одељења за друштвене делатности ОУ Ковин. Пројекат, за који ће бити спроведена јавна набавка у складу са законом, представља IV фазу постављања понтона за формирање пловног пристана за рибарске чамце и мања наутичка пловила на Дунавцу. По уговору о додели средстава, рок за реализацију је 9 месеци, што практично значи да ће пристан на Дунавцу бити проширен новим понтонима најкасније до почетка 2025. године.

На овај начин, проширује се туристичка понуда „са реке“, с обзиром да ће ковински пристан у рукавцу Дунава додатно бити расположив као безбедно и добро место и за власнике пловила који би у Ковину провели и неколико дана и определили се да баш овај крај буде њихова дестинација за одмор, уживање и обилазак најзанимљивијих локација.

 

Фото: Дунавац архива ОУ, април 2021. и фото са потписивања уговора