15. Извештај за ваздух Ковин ГОДИШЊИ 2022 15mb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у октобар 2022 6mb
Годишњи извештај о мерењу БУКЕ – 2022 15mb
Обавештење о поднетом захтеву МИВА доо Ковин, за процену утицаја на ЖС 28kb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у август 2022 7mb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у јул 2022 6mb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у јун 2022 7mb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у мају 2022 5mb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у априлу 2022 5mb
Извештај о мерењу квалитета ваздуха у марту 2022 6mb
Извештај о мерењима амбијенталног ваздуха у Ковину, фебруар 2022 5mb
Извештај ваздух за јануар 2022 – Ковин 5mb
Годишњи извештај о систематском мерењу буке, Ковин 2021 8mb
Мерења амбијенталног ваздуха у Ковину, извештај новембар 2021 7mb
Извештај за ВАЗДУХ у Ковину и Мраморку, септембар-октобар 2021 8mb
Обавештење о захтеву – ЗЛАТАР доо, Мраморак 84kb
Обавештење о поднетом захтеву – Милан Бечењаг ПР Делиблато 82kb
Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе, Металка Траде доо 83kb
Обавештење о донетој одлуци за METALKA-TRADE  88kb
СмедеревоОбавештење о донетој одлуци за SILOIN 88kb
Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на ЖС – СИЛОИН доо Ковин 84kb
Обавештење о захтеву за процену утицаја на ЖС, Metalka-Trade doo, Смедерево 84kb
Обавештење о поднетом захтеву СЗАР РП Ковин 81kb
Извештај о мерењу буке 2020 година 5mb
Извештај о мерењима ваздуха септембар-октобар 2020 5.9mb
Извештај о мерењу буке у животној средини, Ковин 2019 5.77mb
Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха у 2019. год. 9.34mb
Одлука о условима коришћења кеса јун 2019. год. 361kb