ИЗ ОПШТИНЕ

ВЕЋЕ РАСПИСАЛО КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА У 2022.

На данас одржаној 43. телефонској седници Општинског већа расписан је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2022. годину. Пријаве на конкурс удружења могу доставити закључно са 30. мартом 2022. године, а сва документа и обрасци објављени су на огласној табли сајта општине Ковин, на  https://www.kovin.rs/oglasna-tabla/

Веће је донело Правилник о коришћењу и обављању спортских активности у јавним спортским објектима на територији општине Ковин, чији су саставни део обрасци захтева за коришћење јавних спортских објеката (ка Установи за спорт/Општини Ковин-ОУ Ковин). Акт ће бити објављен у „Сл. листу општине Ковин“, а може се преузети и испод текста овог извештаја.

Већници су донели и следеће: Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 9307/9 К.О. Ковин прикупљањем писмених понуда и решење о формирању комисије за спровођење тог поступка; Одлуку о отуђењу покретних ствари из јавне својине општине Ковин – отуђење неопасног отпада; Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Установи за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин; Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 2479, 2480 и 2481 К.О. Ковин; Анекс III Уговора о закупу пословног простора – Апотекарска установа „ЈУЛИЈА НОВА“ Београд; Уговор о раскиду Уговора о закупу пословног простора са Удружењем потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912 – 1918. и поштовалаца Ковин.

 

Општинско веће  прихватило је Извештај о раду Правобранилаштва општине Ковин  за 2021. годину и прослеђује га СО Ковин на разматрање и усвајање, а утврђен је и предлог решења о давању сагласности на употребу имена „Ковин“ Удружењу „Хумано срце“  о чему ће се коначно изјаснити одборници на наредном заседању.

Правилник о коришћењу и обављању спортских активности у јавним спортским објектима и обрасци захтева

Фото: Општина Ковин/са једне од седница Већа