УП БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА И ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА ПСЕ
Оглас Јавна презентација УП за изгрању биогасног постројења и фабрике хране за псе 15.11.2021 106kb
УП биогасног постројења и фабрике за производњу хране за псе 15.11.2021 22mb
ОГЛАС РЕКОНСТРУКЦИЈУ, НАДГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 2963-1 KO
Оглас за Јавну презентацију УП реконструкције пословног простора у Ковину 12.08.2021 105kb
УП__НАДГРАДЊА 2963-1 КОВИН стамбено пословни објекат 12.08.2021 31mb
ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА К.П.БР. 7314/1 К.О. КОВИН
Оглас за Јавну презентацију УП доградње производног комплекса у Ковину 12.08.2021 105kb
УП за доградњу комплекса на кп 7314_1 КО Ковин пољопривредна производња 12.08.2021 37mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Оглас за Јавну презентацију УП винарија у Баваништу 09.06.2021 19kb
УП за изградњу винарије у Баваништу 09.06.2021 29mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Оглас за Јавну презентацију УП вишепородични стамбено пословни објекат 29.04.2021 18kb
УП Стамбени објекат – 2325 К.О. Ковин 28.04.2021 55mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД ЧИБУК II
ОГЛАС јавни увид Чибук 2 29.04.2021 108kb
ПДР ВП Чибук II нацрт за јавни увид 28.04.2021 79mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ВОЋА
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу објекта за складиштење воћа 02.04.2021 17kb
УП за складиштење воћа у Делиблату 02.04.2021 28mb
ОГЛАС ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2021-2035
ОГЛАС-јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије 2021-2035 02.04.2021 155kb
Нацрт Просторног плана Републике Србије 2021-2035 02.04.2021 201mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЕЧУРАКА
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу објекта за производњу печурака 02.04.2021 155kb
УП за изградњу објекта за производњу печурака КОВИН 02.04.2021 65mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП СКОРЕНОВАЦ ФАРМА КРАВА
Оглас за Јавну презентацију УП Скореновац фарма крава 18.03.2021 94kb
УП Скореновац фарма крава 18.03.2021 28mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ОБЈЕКТА ЗА ПАКОВАЊЕ ПЕЧУРАКА
Оглас за Јавну презентацију УП пословања објекта за паковање печурака 03.03.2021 113kb
УП пословног објекта за паковање печурака у Ковину 03.03.2021 45mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ФАБРИКА БЕТОНА
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу фабрике бетона у Ковину 03.03.2021 17kb
УП ФАБРИКА БЕТОНА 03.03.2021 22mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП АУТОПЕРИОНИЦА ГУЛАН
Оглас За Јавну Презентацију Уп Аутоперионица Гулан 18.01.2021 17kb
УП АУТОПЕРИОНИЦА ГУЛАН 18.01.2021 15mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ЛАГУНА У МРАМОРКУ
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ЛАГУНА У МРАМОРКУ 07.12.2020 176kb
УП 28-20 07.12.2020 17mb

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изгрaдњу аутобуске станице на катастарској парцели број 4043/5 КО Ковин
Јавна презентација Урбанистичког пројекта аутобуске станице 17.09.2020 283kb
УП аутобуска станица у Ковину -АУТО КОДЕКС 17.09.2020 37mb