УП СКЛАДИШТЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ КП 7375 2 КОВИН
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта механизације 13.06.2023 100kb
УП складиште механизације кп 7375 2 Ковин 13.06.2023 13mb
УП FOOD&BUILDINGS ПАНЧЕВО ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта 10.03.2023 109kb
УП FOOD&BUILDINGS ПАНЧЕВО ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 10.03.2023 19mb
ЕЛАБОРАТ РЈЅ ПДР БЛОК 120 КОВИН
Рани јавни увид поводом израде ПДР-а блока 120 радна зона у Ковину 22.09.2022 109kb
ЕЛАБОРАТ РЈУ ПДР БЛОК 120 КОВИН 22.09.2022 2mb
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ВЕТРОЗЕЛЕНА ПРП 400- МРП20 И ТС 400-35
Оглас јавне презентације УП за изградњу ПРП И ТС доо ВЕТРОЗЕЛЕНА У КО МРАМОРАК 26.08.2022 111kb
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ВЕТРОЗЕЛЕНА ДОО ТС 400-35 26.08.2022 83mb
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ВЕТРОЗЕЛЕНА ПРП 400- МРП20 26.08.2022 137mb
УП I ФАЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЕЈКТА КП_3140_1
УП I фаза пословни објекат стамбено пословног обејкта кп_3140_1 13.08.2022 102kb
УП I фаза пословни објекат стамбено пословног обејкта кп_3140_1 13.08.2022 29mb
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У КОВИНУ
Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта у Ковину 09.08.2022 102kb
УП_СПВ Копројекат_Стамбено пословни објекат_Ковин_ЈУЛ 2022 -ПРЕЗЕНТАЦИЈА 09.08.2022 35mb
OГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП „ЛИВИДО“ д.о.о. БАВАНИШТЕ
Оглас за Јавну презентацију Урбанистичког пројекта „ЛИВИДО“ д.о.о. Баваниште 25.07.2022 27kb
Урбанистички пројекат ЛИВИДО доо 25.07.2022 28mb
OГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
Оглас за Јавну презентацију УП изградње вишепородичног стамбено посл. објекта 17.03.2022 102kb
УП_СПВ Копројекат_КП 2088-2 и 2089 КО Ковин 17.03.2022 93mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
Оглас за Јавну презентацију УП изградње вишепородичног стамбеног објекта 08.03.2022 100kb
Ковин сервис 3141 1 ковин 08.03.2022 33mb
ОГЛАС ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП ПРЕМИЛ ДОО
ОГЛАС јавна презентација УП Премил ДОО 08.03.2022 242kb
УП ПРЕМИЛ ДОО 08.03.2022 21mb
УП ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ГРАДИНГ 21
ОГЛАС за јавну презентацију изградње вишепородичног стамбено-посл. објекта 18.02.2022 91kb
УП ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ГРАДИНГ 21 18.02.2022 30mb
УП БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА И ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА ПСЕ
Оглас Јавна презентација УП за изгрању биогасног постројења и фабрике хране за псе 15.11.2021 106kb
УП биогасног постројења и фабрике за производњу хране за псе 15.11.2021 22mb
ОГЛАС РЕКОНСТРУКЦИЈУ, НАДГРАДЊУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 2963-1 KO
Оглас за Јавну презентацију УП реконструкције пословног простора у Ковину 12.08.2021 105kb
УП__НАДГРАДЊА 2963-1 КОВИН стамбено пословни објекат 12.08.2021 31mb
ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА К.П.БР. 7314/1 К.О. КОВИН
Оглас за Јавну презентацију УП доградње производног комплекса у Ковину 12.08.2021 105kb
УП за доградњу комплекса на кп 7314_1 КО Ковин пољопривредна производња 12.08.2021 37mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Оглас за Јавну презентацију УП винарија у Баваништу 09.06.2021 19kb
УП за изградњу винарије у Баваништу 09.06.2021 29mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
Оглас за Јавну презентацију УП вишепородични стамбено пословни објекат 29.04.2021 18kb
УП Стамбени објекат – 2325 К.О. Ковин 28.04.2021 55mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД ЧИБУК II
ОГЛАС јавни увид Чибук 2 29.04.2021 108kb
ПДР ВП Чибук II нацрт за јавни увид 28.04.2021 79mb
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ВОЋА
Оглас за Јавну презентацију УП за изградњу објекта за складиштење воћа 02.04.2021 17kb
УП за складиштење воћа у Делиблату 02.04.2021 28mb
ОГЛАС ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2021-2035
ОГЛАС-јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије 2021-2035 02.04.2021 155kb
Нацрт Просторног плана Републике Србије 2021-2035 02.04.2021 201mb